Oferta de transfer tehnologic

Echipament  şi tehnologii de sudare a bolţurilor cu energie înmagazinată

Recondiţionare prin sudare mecanizată MIG/ MAG

Tehnologie de fabricaţie de tip „rapid prototyping” prin pulverizare termică

Evaluarea prin analiză cu elemente finite a stării recipientelor sub presiune, conform EN 13445-3:2003

Evaluarea stării de degradare a componentelor solicitate în regim termo-mecanic tranzitoriu

Procedură pentru încercarea la presiune interioară la temperatură constantă a ţevilor din materiale termoplastice

Tehnologie  de  protecţie  anticorozivă a structurilor  metalice  prin  pulverizare  termică

Sistem tehnologic de fabricaţie prin sudare MIG/ MAG mecanizat, a structurilor metalice complexe

Procedură pentru examinarea ultrasonică a îmbinărilor sudate la ţevi din polietilenă de înaltă densitate

Echipamente  şi tehnologii de îmbinare cu ultrasunete pentru industria electrotehnică

Echipamente  şi tehnologii de îmbinare cu ultrasunete pentru materiale plastice

Maşină de tăiere termică cu comandă numerică

Celulă flexibilă robotizată pentru încărcare prin sudare MIG / MAG

Analiza şi prevenirea avariilor - curs
Echipament de examinare nedistructivă automată a ţevilor din plăci tubular prin metoda curenţilor turbionari
Echipament de activare medii lichide de reacţie în sonochimie

Echipament de sudare cu ultrasunete materiale metalice

Echipament specializat pentru încărcarea prin sudare a pieselor cu simetrie de rotaţie

Elaborarea de straturi biocompatibile pe suprafeţele implantelor din materiale metalice

Evaluarea componentelor în serviciu pe baza conceptului de Fitness for service

Inspecţia şi mentenanţa bazată pe risc a echipamentelor industriale

Prelucrări prin debitare cu jet de apă / jet de apă şi abraziv a materialelor metalice sau nemetalice

Prelucrări prin debitare oxigaz şi cu plasmă cu CNC a materialelor metalice

Sistem automat de examinare nedistructivă a componentelor feroviare de siguranţă pe baza unor senzori magnetici nanostructuraţi

Sistem software - Pachet de baze de date pentru gestionarea activităţilor de examinări nedistructive
Tehnologii de pulverizare termică prin procedeele cu arc electric şi jet de plasmă

 

 


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.