Începând cu anul 1995 în cadrul ISIM Timişoara a fost creat un Centru de Formare/calificare/certificare a personalului din domeniul sudării şi controlului nedistructiv.

Acest Centru de Formare a fost aprobat, la nivel internaţional/european, de către ASR CertPers ca Centru de Formare pentru realizare de cursuri şi aprobat la nivel naţional de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale ca furnizor de Formare profesională. Centrul de Formare a derulat sau derulează cursuri în Timişoara, Bucureşti, Istambul, Belgrad, Chişinău etc.

Calificările/certificările obţinute au la bază prescripţiile ghidurilor de pregătire ale Institutului Internaţional de Sudură (IIW),       ale Federaţiei Europene de Sudare (EWF), ale SR EN ISO 9712 şi respectiv ale normativelor sau prescripţiilor naţionale. Până în prezent au fost eliberate un număr de peste 600 diplome IWE/EWE, peste 100 diplome IWI/EWI, peste 80 diplome IWS/EWS şi peste 3500 certificate de autorizare/reautorizare operator sudor polietilenă.

Oferta organismului de formare cuprinde în principal următoarele cursuri(*:

 • Curs operator examinare nedistructivă:
 • vizuală nivel 1 şi 2, conform SR EN ISO 9712
 • cu lichide penetrante nivel 1 şi 2, conform SR EN ISO 9712
 • cu particule magnetice nivel 1 şi 2, conform SR EN ISO 9712
 • cu ultrasunete nivel 1 şi 2, conform SR EN ISO 9712
 • cu radiaţii penetrante nivel 1 şi 2, conform SR EN ISO 9712

(detalii cursuri + talon de înscriere)

(detalii cursuri 2023 + talon de înscriere 2023)

  • Curs de calificare ca Inginer Sudor Internaţional/European (adresată personalului de coordonare a sudării, calificare conform cerinţelor SR EN ISO 14731) (detalii curs / talon înscriere)

(detalii curs 2023 / talon înscriere 2023)

  • Curs de calificare ca Tehnolog Sudor Internaţional (adresată personalului din firme care realizează activităţi de sudare, calificare conform cerinţelor SR EN ISO 14731) (detalii curs / talon înscriere)

(detalii curs 2023 / talon înscriere 2023)

 • Curs specializare – Expert prevenire-reducere riscuri tehnologice, autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, cod COR 214949. (detalii curs / talon de înscriere)

(* Înainte de a completa taloanele pentru înscrierea la cursuri luaţi legătura cu responsabilul cursului pentru a vedea dacă aţi descărcat de pe site varianta corectă de talon.

La cerere, Centrul de Formare poate realiza şi cursuri teoretice şi practice pe domenii specializate (sudare cu ultrasunete, cu fascicul laser sau cu fascicul de electroni, lipire tare şi moale, formare operatori control distructiv, analiză metalografică etc.) şi la sediul beneficiarului.

Contact

Întrebări sau sfaturi? Nu ezitați să ne contactați pentru asistență promptă

0256 491 831

/ISIM.Timisoara

© ISIM Timișoara. Toate drepturile rezervate.

Integral Design

Solicită o ofertă

Utilizați acest formular pentru a ne trimite datele dvs. de contact. Vom reveni în cel mai scurt timp posibil cu o ofertă de preț.

  Refresh Captcha