Oferta de formare profesională

•  vizuală  nivel 1 şi 2, conform SR EN ISO 9712

•  cu lichide penetrante nivel 1 şi 2, conform SR EN ISO 9712

•  cu particule magnetice nivel 1 şi 2, conform SR EN ISO 9712

•  cu ultrasunete nivel 1 şi 2, conform SR EN ISO 9712

•  cu radiaţii penetrante nivel 1 şi 2, conform SR EN ISO 9712


(detalii cursuri 2023 + talon de înscriere persoane juridice) / talon de înscriere persoane fizice)

 • Curs de calificare ca Inginer Sudor Internaţional/European (adresată personalului de coordonare a sudării, calificare conform cerinţelor SR EN ISO 14731) (detalii curs / talon înscriere)

 • Curs de calificare ca Inspector Sudor Internaţional (adresată personalului din domeniul CTC):
    
  - nivel comprehensiv (detalii curs / talon de înscriere)   
    
  - nivel standard (detalii curs / talon de înscriere)    
    
  - nivel bază  (detalii curs / talon de înscriere)

 • Curs de calificare ca Specialist Sudor Internaţional (detalii curs / talon de înscriere)

 • Curs de calificare Proiectant Internaţional de Structuri Sudate (detalii curs / talon de înscriere)

 • Curs de specializare operator sudor polietilenă pentru autorizare/reautorizare conform  P.T. ISCIR CR 9 (detalii curs / talon de înscriere)

 • Curs de calificare sudor materiale metalice adresat personalului de coordonare a sudării, calificare conform Legii nr. 375 din 11.06.2000, OG nr. 129 din 31.08.2000 şi HG nr. 552 din 08.05.2003)

 • Cursuri de instruire urmată de calificare a personalului sudor conform cerinţelor SR EN  ISO 9606-1, SR EN  ISO 9606-2, SR EN ISO 14732, SR EN ISO 13585, SR EN 13067 (tematica cursului se stabileşte de comun acord cu beneficiarul pentru domenii specifice)

 • Curs specializare – Expert prevenire-reducere riscuri tehnologice, autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, cod COR 214949. (detalii curs / talon de înscriere)

 


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.