Recunoaşteri


 • Institut naţional de cercetare - dezvoltare acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEdC)

 • Sistem al calităţii conform ISO 9001/2000 certificat T‹V Cert pentru toate domeniile de activitate 

 • Organism de certificare a personalului sudor şi a personalului pentru examinări nedistructive ISIM CERT END acreditat RENAR conform SR EN ISO 17024. ISIM CERT END este desemnat de către Ministerul Economiei şi Finanţelor şi notificat la Comisia Europeană ca organism de terţă parte pentru certificarea personalului de control nedistructiv şi a personalului sudor, Ón domeniul recipientelor sub presiune - directiva europeană 97/23/EC.
  ISIM CERT END a fost notificat la Comisia Europeană şi introdus Ón Sistemul de Informare NANDO (Organizaţii Desemnate şi Notificate pentru Noua Abordare) (vezi site).

 • Organism de certificare a sistemului de management al calităţii şi mediului la sudare conform SR EN ISO 3834 şi SR EN  ISO 14001, organism autorizat de Federaţia Europeană de Sudare (EWF)

 • Organism de inspecţie de tip A - ISIM INSP, acreditat de RENAR

 • Centru de excelenţă Ón sudarea cu ultrasunete

 • Centru de formare Ón sudură autorizat de Institutul Internaţional de Sudură şi Federaţia Europeană de Sudură

 • Centru de calificare Ón sudură autorizat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale(MMSS) şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEdC)

 • Laborator de Óncercări de materiale acreditat RENAR şi autorizat ISCIR

 • Centru de Transfer Tehnologic Ón Sudură CENTA-ISIM, autorizat MEdC

 

 

 


Copyright © 2011 ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.