Proiecte PNCDI 


BIOHORTINOV

Creșterea capacității instituționale de cercetare bioeconomică pentru exploatarea inovatoare a resurselor vegetale autohtone, în vederea obținerii de produse horticole cu valoare adăugată ridicată – BIOHORTINOV

DLSIMT

Dezvoltarea laboratorului de sudare şi încercare a materialelor termoplastice la nivel european

RIB

Sistem integrat pentru managementul riscurilor la echipamente şi instalaţii din domeniul energetic

ANEVCORED

Model şi program informatic pentru evaluarea competitivităţii regiunilor de dezvoltare

TIMEF

Dezvoltarea unor metode şi tehnici inovative de îmbinare a materialelor eterogene prin sudare prin frecare cu element activ rotitor

FLUXE

Procedee moderne, tehnologii neconvenţionale de prelucrare cu fluxuri electrice concentrate pe maşini multifuncţionale prin integrare de procese specifice

CEEX C33

NANOEND

Sistem automat de examinare nedistructivă a componentelor feroviare de siguranţă pe baza unor senzori magnetici nanostructuraţi

CEEX C66

TIPMAV

Tehnologii inovative şi ecologice de procesare a materialelor avansate, prin frecare cu element activ rotitor

CEEX C70

EDDY

Concept de examinare nedistructivă automată a ţevilor din plăci tubulare prin metoda curenţilor turbionari cu un senzor din materiale nanostructurate

CEEX 85

EU-JoinMat

Creşterea vizibilităţii internaţionale a activităţilor de cercetare-dezvoltare în domeniul tehnologiilor inovative de îmbinare a materialelor

CEEX 107

EU-MATSEV

Creşterea vizibilităţii internaţionale a activităţilor de cercetare-dezvoltare în domeniul încercării materialelor solicitate sever în exploatare

CEEX 236

SECP

Extinderea infrastructurii pentru serviciile de evaluare si certificare a personalului din domeniul reglementat al produselor realizate prin sudare şi procedee conexe

CEEX 265

ULTRATECH

Centru virtual pentru tehnologii integrate cu aplicaţii ale energiei electroultraacustice în ingineria materialelor avansate

CEEX 266

MICROFUNCŢIA

Microstraturi plurifuncţionalizate pentru acoperirea aliajelor de titan prin tehnologii avansate

INFRATECH

Implementarea serviciilor de transfer tehnologic în domeniul sudării

POLYWELDSYS

Sistem integrat de determinare a sudabilitatii cu fascicul laser a materialelor polimerice, de monitorizare si control in timp real a procesului de sudare

MICROWELD

Sisteme de microîmbinare pentru elemente de circuit şi încapsulare ale microsenzorilor şi acuatorilor

     

 

 

 


Copyright © 2011 ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.