Pregătire profesională


Începând  cu anul 1995 în  cadrul ISIM Timişoara a fost creat un Centru de Formare/calificare/certificare a personalului din domeniul sudării şi controlului nedistructiv.

Acest Centru de Formare a fost aprobat, la nivel internaţional/european, de către ASR CertPers ca Centru de Formare pentru realizare de cursuri şi aprobat la nivel naţional de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale ca furnizor de Formare profesională. Centrul de Formare a derulat sau derulează cursuri în Timişoara, Bucureşti, Istambul, Belgrad, Chişinău etc.

Calificările/certificările obţinute au la bază prescripţiile ghidurilor de pregătire ale Institutului Internaţional de Sudură (IIW),  ale Federaţiei Europene de Sudare (EWF), ale SR EN ISO 9712 şi respectiv ale normativelor sau prescripţiilor naţionale. Până în prezent au fost eliberate un număr de peste 600 diplome IWE/EWE, peste 100 diplome IWI/EWI, peste 80 diplome IWS/EWS şi peste 3500 certificate de autorizare/reautorizare operator sudor polietilenă.

Oferta organismului de formare cuprinde în principal următoarele cursuri(*:

 • Curs de calificare ca Inginer Sudor Internaţional/European (adresată personalului de coordonare a sudării, calificare conform cerinţelor SR EN ISO 14731) (detalii curs + talon înscriere 2019)

 • Curs de calificare ca Inspector Sudor Internaţional (adresată personalului din domeniul CTC):
    
  - nivel comprehensiv (detalii curs + talon de înscriere
  2019)   
     - nivel standard (detalii curs + talon de înscriere 2019)    
     - nivel bază  (detalii curs + talon de înscriere 2019)

 • Curs de calificare ca Specialist Sudor Internaţional (detalii curs + talon de înscriere 2019)

 • Curs de specializare operator sudor polietilenă pentru autorizare/reautorizare conform  P.T. ISCIR CR 9 (detalii curs + talon de înscriere 2019)

 • Curs de calificare sudor materiale metalice adresat personalului de coordonare a sudării, calificare conform Legii nr. 375 din 11.06.2000, OG nr. 129 din 31.08.2000 şi HG nr. 552 din 08.05.2003)

 • Cursuri de instruire urmată de calificare a personalului sudor conform cerinţelor 
  SR EN  ISO 9606-
  1, SR EN  ISO 9606-2, SR EN ISO 14732, SR EN ISO 13585, SR EN 13067 (tematica cursului se stabileşte de comun acord cu beneficiarul pentru domenii specifice)

 • Curs operator examinare nedistructivă:

•  vizuală  nivel 1 şi 2, conform SR EN ISO 9712

•  cu lichide penetrante nivel 1 şi 2, conform SR EN ISO 9712

•  cu particule magnetice nivel 1 şi 2, conform SR EN ISO 9712

•  cu ultrasunete nivel 1 şi 2, conform SR EN ISO 9712

•  cu radiaţii penetrante nivel 1 şi 2, conform SR EN ISO 9712

(detalii cursuri END + taloane de înscriere
2019)

(* Înainte de a completa taloanele pentru înscrierea la cursuri luaţi legătura cu responsabilul cursului pentru a vedea dacă aţi descărcat de pe site varianta corectă de talon.

La cerere, Centrul de Formare poate realiza şi cursuri teoretice şi practice pe domenii specializate (sudare cu ultrasunete, cu fascicul laser sau cu fascicul de electroni, lipire tare şi moale, formare operatori control distructiv, analiză metalografică etc.) şi la sediul beneficiarului.

Programul formare profesională 2019

 

 

 


Copyright © 2011 ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.