Oferta de produse şi servicii


Analiza şi prevenirea avariilor - curs

Celulă flexibilă robotizată pentru Óncărcare prin sudare MIG / MAG

Echipament de examinare nedistructivă automată a ţevilor din plăci tubular prin metoda curenţilor turbionari

Echipament de activare medii lichide de reacţie Ón sonochimie

Echipament de sudare cu ultrasunete materiale metalice

Echipament specializat pentru Óncărcarea prin sudare a pieselor cu simetrie de rotaţie

Echipamente  şi tehnologii de Ómbinare cu ultrasunete pentru materiale plastice

Elaborarea de straturi biocompatibile pe suprafeţele implantelor din materiale metalice

Evaluarea componentelor Ón serviciu pe baza conceptului de Fitness for service

Inspecţia şi mentenanţa bazată pe risc a echipamentelor industriale

Prelucrări prin debitare cu jet de apă / jet de apă şi abraziv a materialelor metalice sau nemetalice

Prelucrări prin debitare oxigaz şi cu plasmă cu CNC a materialelor metalice

Recondiţionare prin sudare mecanizată MIG/ MAG

Sistem automat de examinare nedistructivă a componentelor feroviare de siguranţă pe baza unor senzori magnetici nanostructuraţi

Sistem software - Pachet de baze de date pentru gestionarea activităţilor de examinări nedistructive

Sistem tehnologic de fabricaţie prin sudare MIG/ MAG mecanizat, a structurilor metalice complexe

Tehnologii de pulverizare termică prin procedeele cu arc electric şi jet de plasmă

Lucrări de proiectare mecanică şi electrică pe bază de temă de proiectare, releveu sau Ón concepţie proprie

 

 


Copyright © 2011 ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.