ISIM INSP


ISIM INSP este un organism de inspecţie de terţă parte (de tip A) care este o structură autonomă īn cadrul ISIM Timişoara.

Domenii de activitate:

  • Inspecţii la materiale īn formă primară şi semifabricate, ţevi, produse metalice, turnate, atāt īn domeniile reglementate prin Directive Europene (ex.: PED 97/23 EC), cāt şi īn cele nereglementate.

  • Inspecţii ale proceselor de sudare şi a tehnicilor conexe.

  • Inspecţia pe bază de risc (Risk Based Inspection - RBI)

Inspecţia constă īn examinarea, īncercarea, măsurarea şi evaluarea conformităţii cu specificaţiile produsului / procesului inspectat.

Activităţile de inspecţie se desfăşoară pe baza planurilor / programelor convenite şi / sau comunicate clienţilor, cu personal de inspecţie ce are atribuţii specifice şi responsabilităţi tehnice pe domeniile de calificare implicate.

Rezultatele inspecţiei se evaluează īn raport cu caracteristicile şi datele de referinţă şi se apreciază măsura īn care ele sunt conforme sau neconforme cu acestea. Inspecţia se finalizează cu rapoarte sau certificate de inspecţie.

Documentele emise de către organismul de inspecţie sunt ţinute sub control pe criterii de confidenţialitate, īn raport cu părţile interesate. 

Aceste documente pot fi utilizate şi īn cazurile īn care clienţii solicită unei terţe părţi (alta decāt organismul de inspecţie) certificarea conformităţii produselor/proceselor, conform SR EN 45011. 

Beneficiari:

  • Producătorii de construcţii metalice, semifabricate, piese turnate, sau alte produse din oţel

  • Deţinătorii de instalaţii şi echipamente sub presiune sau care funcţionează īn condiţii severe de solicitare (temperaturi şi presiuni ridicate)

  • Combinate chimice şi petrochimice care utilizează energia termică / electrică īn procesul tehnologic

Informaţii:

    Conducător Tehnic: dr.ing. Alin MURARIU

    Tel. : 0256/491831

    Fax : 0256/492797

    E-mail : isim@isim.ro

 

 

 


Copyright © 2011 ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.