ISIM CERT


Īncepānd cu anul 2000, īn cadrul ISIM Timişoara funcţionează organismul de certificare ISIM-CERT. Acest organism este autorizat de către Federaţia Europeană de Sudură (EWF) ca organism de certificare a producătorilor de structuri sudate. Certificarea se realizează avānd ca referenţial EN ISO 3834, ghidurile EWF si documentul EA6/02.

Oferta organismului de certificare ISIM CERT cuprinde următoarele servicii:

  • Certificarea firmelor producătoare de structuri sudate conform SR EN ISO 3834

  • Certificarea sistemelor de management al mediului īn fabricarea structurilor sudate conform SR EN 14001 

Lista societăţilor comerciale certificate conform 
SR EN ISO 3834 de către ISIM - CERT

:

INFORMATII:

    Conducător executiv ISIM CERT:  ing. Horia Daşcău

    Tel. : 0256/491828   int. 180

    Fax : 0256/492797

    E-mail : ;

 

 

 


Copyright © 2011 ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.