Direcţii principale de cercetare


Direcţii principale de cercetare

  • Cercetări fundamentale Ón domeniul fenomenelor legate de sudare şi procedee conexe

  • Cercetări fundamentale Ón domeniul Óncercărilor de materiale

  • Cercetări aplicative Ón domeniul sudării, procedeelor conexe şi Óncercărilor de materiale

  • Sudarea cu fascicule concentrate de energie (laser, fascicol de electroni)

  • Sudarea cu procedee neconvenţionale şi hibride

  • Procedee de sudare şi tăiere de mare productivitate

  • Comportarea materialelor Ón condiţii severe de solicitare mecanică şi termică

  • Realizarea de materiale noi prin pulverizare termică

  • Evaluarea duratei de viaţă restante a structurilor sudate 

 

 

 


Copyright © 2011 ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.