PROIECTE EUROPENE

În cadrul ISIM-CENTA activează unul dintre Punctele Regionale de Contact PC6 (FP 6)create la nivelul ţării de către Ministerul Educaţiei şi CercetăriiMedC, atribuţiile acestui centru fiind:

Informare

Ü

Obţinerea de informaţii referitoare la Programele Europene (în special de la Punctul Naţional de Contact PC6)

Ü

Diseminarea informaţiilor referitoare la evenimentele legate de Programele Europene şi a documentelor legate de acestea în regiune

Ü

Oferirea de suport Punctului Naţional de Contact PC6 pentru organizarea activităţii de promovare a Programelor Europene în regiune

Ü

Informarea Punctului Naţional de Contact PC6 referitor la potenţialii parteneri din regiune în Programele Europene

Ü

Diseminarea informaţiei referitoare la acţiuni legate de programele naţionale (incluzând Fondurile Structurale)

Asistenţă (consiliere)

Ü

Asistenţă potenţialilor parteneri ai Programelor Europene referitor la: scopul Programelor Europene, structură şi instrumente, proceduri administrative şi contractuale, căutarea de parteneri, planificarea financiară, management-ul proiectului;

Ü

Asistenţă  Punctului Naţional de Contact PC6 în: stabilirea contactelor cu potenţialii parteneri regionali interesaţi în Programele Europene, creşterea participării României la Programele Europene (în special a IMM-urilor) şi în dezvoltarea de reţele de proiecte (ex. Fondurile structurale)

Indicator

Ü

Informarea MEdC şi a Punctului Naţional de Contact PC6 despre evenimentele importante care au loc în regiune

Ü

Informarea MEdC şi a Punctului Naţional de Contact PC6 despre orice probleme legate de implementarea proiectelor europene

Suport şi asistenţă legate de cooperarea internaţională şi integrarea Europeană

Aria de activitate a acestui Punct Regional de Contact PC6 creat în cadrul ISIM Timişoara, este regiunea de vest a României.

Având în vedere apropiata aderare a României la UE precum şi politica UE de obţinere a unei dezvoltări armonioase a tuturor regiunilor Europei şi de reducere a diferenţelor regionale dintre acestea, MEdC va aloca prin intermediul Fondurilor Structurale un însemnat capital în vederea  reducerii decalajelor de competitivitate dintre regiunile României.

ŕ      Fonduri structurale

Documente  în versiune electronică privind alocarea fondurilor structurale

-  versiunea din 25 iulie a PND - Creşterea Competitivităţii Economice

-  liniile strategice de coeziune ale UE

-  fişa sumară de propunere de proiect (template)

-  anexa la fişa sumară

În cazul în care sunteţi interesaţi în a realiza propuneri de proiecte pentru finanţare prin Fondurile Structurale, vă rugăm să trimiteţi fişele anterior menţionate completate în format electronic, până la data de 30 Noiembrie 2005 la pe adresa de email cjune@isim.ro.

 

 


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.