Proiect INFRATECH


Centrul de Transfer Tehnologic în Sudură CENTA-ISIM a fost înfiinţat în 19 februarie 2004, ca entitate cu autonomie financiară în cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale ISIM-Timişoara, în baza HG nr. 406/2003.

Începând cu 2 noiembrie 2005 Centrul de Transfer Tehnologic în Sudură CENTA-ISIM a fost acreditat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării ca entitate a structurii de inovare şi transfer tehnologic.

CENTA-ISIM îşi desfăşoară activitatea la etajul IX al clădirii ISIM într-un spaţiu cu o suprafaţă de 300 mp. Amenajarea CENTA a fost făcută în cadrul programului INFRATECH finanţat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Sediu CENTA

Misiunea CENTA-ISIM este aceea de a asista industria românească şi în primul rând IMM-urile, prin sprijinirea inovării şi transferului tehnologic în activităţi de sudură, pentru a deveni competitive la nivel local şi global.

Obiectul de activitate al CENTA-ISIM este de a elabora şi implementa strategii şi măsuri de transfer tehnologic şi inovare în domeniul sudării, al procedeelor conexe sudării, al încercărilor şi examinărilor de materiale în conformitate cu practica europeană.

Partenerii CENTA-ISIM sunt institute de cercetare, universităţi, societăţi comerciale producătoare de inovare şi tehnologie, atât din România cât şi din afara graniţelor ei.

Beneficiarii CENTA-ISIM sunt unităţi industriale şi în primul rând IMM-uri cu activitate în domeniul sudării şi procedeelor conexe sudării.

Servicii oferite:

•   Acces la bazele de date conţinând:

                  - rezultate ale cercetării, cu aplicabilitate industrială imediată;

                  - societăţi comerciale cu activităţi în domeniu;

                  - furnizorii de tehnologii inovative în domeniu.

•   Evaluarea nivelului tehnologic

•   Auditul nevoilor de tehnologie

•   Sprijin în soluţionarea cererilor de tehnologie

•   Facilitarea/intermedierea serviciilor tehnice

•   Asistenţă pe parcursul procesului de transfer tehnologic

•   Perfecţionare profesională prin seminarii, conferinţe, workshop-uri

•   Difuzarea de informaţii tehnice prin diverse mijloace: Buletin informativ ISIM-News, pagină INTERNET, hot-line tehnologic

•   Sprijin în accesarea surselor de finanţare locale, naţionale, internaţionale pentru transferul de tehnologie

•   Studii de marketing, dezvoltarea afacerii

•   Diseminarea informaţiilor referitoare la programele de cooperare internaţională, finanţate de Uniunea Europeană

•   Organizarea de mese rotunde, seminarii, expoziţii pentru facilitarea contactului între industrie şi cercetare, întâlniri de afaceri

•   Prezentări de firme/produse/servicii

•   Realizarea de materiale promoţionale 

 

Parteneri CENTA: SLV München, Welding Technology Institute of Australia - WTIA, Instituto de Soldadura e Qualidade  - ISQ Lisabona , Universitatea Politehnica Timisoara, Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad, Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi, Universitatea Tehnică Craiova.

 

 


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.